Behövs backup?

Dina dokument, fotografier och annan form av data skyddas inte av respektive leverantör i molnet. Vare sig det är i Dropbox, Microsoft One Drive, Office, Azure, Google eller Amazon Web Services, behöver du själv se till att du har backup. Det räcker inte med att bara ta en kopia någon gång ibland, den bör även vara schemalagd och skyddad med inloggning. Åtkomsten till själva backup programmet behöver vara låst, annars riskerar man att även säkerhetskopian förstörs om du exempelvis drabbas av kryptovirus. Är du rädd om din information eller inte vill att andra ska kunna läsa den bör du även själv kunna kryptera din säkerhetskopia.

Så här gör du en riktig backup

3 – 2 – 1 regeln

Generella backup-rekommendationer är att ha minst tre kopior av sin data, den första kopian (original) är den man arbetar med (oftast på lokal disk eller externt ansluten disk), den andra kopian lagrar man på en separat enhet men geografiskt på samma plats, och den sista kopian lagras på avskild geografisk plats.

3 kopior

  • Primär data:  Din skarpa lagringsyta, där filer förvaras för dagligt arbete.
  • Lokal kopia:  Extern disk eller liknande tex. en NAS (Network Attached Storage).
  • Extern kopia: Spegla din lokala kopia till en geografiskt annan plats, tex backup till molnet.

2 media

  • HDD (Hard Disk Drive) den lokala hårddisken.
  • Band, vilket var det primära valet för några år sedan. Backupband har precis som många andra media CD, DVD och 1,44″ Diskett gått ur tiden. Den dominerande tekniken nu är
  • RAID (Redundant Array of Inexpensive Disks) där data sprids över ett flertal diskar vilket ger ökat skydd.

1 offsite

  • Kopia lagrad på geografiskt avskild plats, dvs på annan ort, så att kopian ligger så långt bort från originalet som möjligt. Detta för att skydda mot exempel brand eller översvämning.
x  Powerful Protection for WordPress, from Shield Security
This Site Is Protected By
Shield Security