Säker backuptjänst

För att all information skall vara skyddad från obehörig åtkomst krypteras den i alla steg vid backup. När data läses in från era system krypteras den först med en krypteringsnyckel vald av er. Därefter transporteras innehållet via en krypterad förbindelse till molnet, varpå informationen även krypteras när den sparas. Skulle någon lyckas avlyssna dataströmmen under transport från era system till lagringen är den dubbelt krypterad, likaså när datan har lagrats är den dubbelt krypterad, dvs för att någon obehörig skall kunna komma åt innehållet krävs alltid minst två krypteringsnycklar varav den ena endast ni känner till. Vilket betyder att er information alltid är skyddad från insyn.

Lösenord till program

Säkerhetskopieringsprogrammet skyddas med lösenord, detta är ett måste för att skydda mot kryptovirus som annars enkelt även krypterar backuperna i molnet. Kan även kompletteras med ”Immutable” lagring.

Fysisk säkerhet

  • Datacenteranläggningar i världsklass.
  • Anonyma anläggningar, allt för inte locka obehöriga.
  • Bemanning 24/7/365 med passage och åtkomst säkerhet.
  • Certifierad för SOC 2 och ISO 27001

Lagringssäkert

  • Automatiskt krypterat vid lagring
  • HTTPS säker upp/nerladdning
  • ”Immutable” (oföränderlig) alternativ lagring Lagrad data är skrivskyddad och kan inte raderas enligt fördefinierade regler.

Testkör Molnbackup

Prova vår tjänst i 14 dagar helt kostnadsfritt och utan några förpliktelser. Ingen registrering av betalningsmetod nödvändig och provperioden upphör automatiskt. Ladda ner programmet för ditt operativsystem via länkarna nedan och säkerhetskopiera upp till 2 GB data i molnet.

x  Powerful Protection for WordPress, from Shield Security
This Site Is Protected By
Shield Security